Idea

Projekt jest elementem obchodów 720. rocznicy lokacji miasta Słupcy. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację I edycji zorganizowanej w 2009 roku (strona internetowa poprzedniej edycji: www.slupeckagramiejska.blox.pl). W ramach projektu rywalizują ze sobą zespoły  reprezentujące szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne ze Słupcy i okolicznych miejscowości. Zadanie składa się z 3 zasadniczych etapów:
1) Etap internetowy: rozwiązywanie zamieszczonych na stronie internetowej przedsięwzięcia zadań z zakresu wiedzy o „małej ojczyźnie”, jej tradycjach, zwyczajach, walorach przyrodniczych i kulturowych.
2) Gra miejska: rodzaj podchodów rozgrywanych na ulicach miasta, w którym poszczególne zespoły rozwiązują zadania sprawdzające wiedzę, umiejętności i przytomność umysłu.
3) Warsztaty z dziedziny marketingu, reklamy, technik prezentacji oraz technik audiowizualnych. Przygotowanie przez poszczególne zespoły haseł reklamowych, plakatów, spotów radiowych oraz filmów/prezentacji multimedialnych promujących miasto Słupca w oparciu o jego walory kulturowe.
Działania uczestników w ramach ww. punktów podlegać będą ocenie. Na zakończenie wyłoniona zostanie najlepsza drużyna II Słupeckiej Gry Miejskiej. Uroczyste zakończenie wraz z wręczeniem nagród dla najlepszych drużyn projektu zaplanowano jako element miejskich obchodów Święta Niepodległości w Słupcy.


Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Rowerowa Wielkopolska.

Partnerzy projektu:


Patroni medialni projektu „II Słupecka Gra Miejska”:

Kurier Słupecki

Gazeta Słupecka

Radio Planeta FM Słupca

Radio Słupca

Portal fotograficzny Ziemi Słupeckiej Fotoslupca.pl


Projekt „II Słupecka Gra Miejska” został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” .

Logotyp Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Logotyp Funduszu Inicjatyw Obywatelskich